Nick XiTrum trùng với nick xi trum đã có từ trước .
Căn cứ điều 6 nội quy diễn đàn, mong chủ nick vui lòng sử dụng nick khác.