Từ ổ khoá xe 67 của em có 4 dây:
Dây 1 đỏ bị dư
Dây 2 xanh lá sọc trắng nối vào dây đỏ của sạc
Dây 3 đen chia làm 2 dây
- dây 1 vào nối vào dây xang lá của mobin sườn
- dây 2 cũng được chia làm 2 dây
+ 1 dây dư
+ 1 dây còn lại vào 2 dây xanh lá của sạc và ic
Dây 4 đỏ sọc trắng nối vào dây đỏ đen của ic
2 dây dư em không biết nối vào đâu hết ạ.