Chào các ae Diễn đàn Honda 67 .............. E đang có dự định làm con 67 của mình từ 50cc lên 110cc mà không biết trong quá trình làm có cần phải móc lốc không với lại khi làm xong thì cần đi bình xăng gì thì tốt .... Mong ae giúp e với để sớm ngày hoàn thành ...........????