K/g anh em thành viên diễn đàn. Khome đã chuyển số tiền trúng đấu giá 04 Zippo của anh Sinh Đặng - Anh Lê Nguyễn HM trúng vào tài khoản 2 nồi cháo.
Chúc anh em sức khỏe.
Trân trọng!